Vi har behov for allsidig programvareutviklere med kompetanse i både databasedesign og frontend og benytter C# og javascript. Stillingen er spennende med stor spennvidde av utvikleroppgaver, alt fra vår mobilapp til å utvikle nye funksjoner i CloudOffice ERP.

Stillingen er todelt, 1. implementeringsstøtte ved innfasing av nye kunder og 2. utvikling av nye funksjoner.

Søkere bør ha høyere utdanning innen programvareutvikling med relevant erfaring i utvikling av økonomi-, CRM- og logistikk systemer (ERP).

Gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig. Riktig person vil bli tilbudt opsjonpakke.

Søkere som anses å oppfylle vilkårene ovenfor vil motta epost for videre dialog.

Om oss

CloudOffice er et lite programvareselskap i sterk vekst som utvikler CloudOffice ERP løsning til segmentet mellomstore bedrifter der behovet for skreddersøm er en vesentlig faktor for å optimalisere driften.

CloudOffice ERP er et kraftig verktøy og vil kommersialiseres i løpet av 2021.

Send CV og søknadsbrev til prosjekt@cloudoffice.no